^Powrót na górę

Szkolny konkurs plastyczny – „Kartka Wielkanocna” rozstrzygnięty

W szkolnym  konkursie plastycznym „Kartka Wielkanocna”, zorganizowanym na terenie szkoły wzięło udział 22 uczniów z kl. IV-VIII. Łącznie wykonano 32 kartki. Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych: kl. IV-V i kl. VI-VIII.

Celem konkursu było:

  • Kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych.
  • Kształtowanie wyobraźni i kreatywności uczestników.

W ocenie prac brano pod uwagę:

  • zgodność z tematem konkursu,
  • pomysłowość wykonania,
  • estetykę pracy,
  • walory artystyczne. 

Jury konkursu w składzie:dyrektor -p. Agnieszka Pilarska, wice-dyrektor - p. Monika Kaczmarczyk, pedagog - p. Jolanta Jałowiecka Paruch wytypowało zwycięzców:

Kl. IV-V
I miejsce:    Wiktoria Wołek – ucz. Kl. IV

II miejsce:  Aleksandra Tabor – ucz. Kl. IV
III miejsce:  Wiktoria Zelek – ucz. Kl. V
Wyróżnienie:  Amelia Wspaniały – ucz. Kl. IV

Kl. VI-VIII
I miejsce: Miłosz Paduch – ucz. Kl. VI

II miejsce: Jan Mus – ucz. Kl. VII
III miejsce:  Martyna Babraj – ucz. Kl.VIIIa
Wyróżnienie:  Wiktor Kołodziej – ucz. Kl. VI

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.


Facebook