^Powrót na górę

#Laboratoria Przyszłości #1

Początek września upłynął nam na poznawaniu nowych pomocy pozyskanych w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”. Zakupione wyposażenie wykorzystaliśmy podczas różnych zajęć, takich jak:

· technika w klasie 5,

· zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności w klasach 8a i 8b,

· zajęcia świetlicowe,

· zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów w klasach 1 i 3,

· biologia w klasach 5 i 8a.

Zakupione pomoce pozwalają uczniom rozwijać zainteresowania, zdobywać nowe wiadomości oraz umiejętności w atrakcyjny i nowoczesny sposób. Dla nauczycieli są nieocenionym wsparciem podczas realizacji podstawy programowej.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.


Facebook